Η πόλη, η Ολυμπιάδα και το Τραμ [Φεβρουάριος 2002]

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια έντονη συζήτηση στην πόλη μας σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διέλευση του Τραμ από τη Νέα Σμύρνη. Κατά τη γνώμη μας η συζήτηση πρέπει να αντιμετωπίσει γενικότερα το ζήτημα «σύγχρονη πόλη» λαμβάνοντας υπ’όψη την ιστορική-κοινωνική της εξέλιξη και τις σύγχρονες αναδιαρθρώσεις.

Advertisement