Ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007

Posted on 22/01/2007 από

0


Το φοιτητικό κίνημα με τις 250 και πλέον καταλήψεις και την μεγάλη Πανελλαδική Πορεία κατάφερε και σήμερα με τον πλέον μαζικό τρόπο να καταδείξει την καθολική και μάχιμη αντίθεση του με την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ – ΕΕ. Οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητών στους δρόμους της Αθήνας ,στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης μας, σκιαγραφούν μια πραγματικότητα έντονου και ριζοσπαστικού ξεσπάσματος του φοιτητικού κινήματος, ενός κινήματος που δεν θα κινείται στην κατεύθυνση καταγραφής μιας «αγωνιστικής διαμαρτυρίας» αλλά στην κατεύθυνση σύγκρουσης και νίκης. Είναι σήμερα που το κίνημα όντας ενδυναμωμένο από τη μεγάλη νικηφόρα μάχη που έδωσε το περσινό καλοκαίρι, μπορεί να αντιπαρατεθεί με όρους νίκης την αντεκπαιδευτική μεταρρύθμιση και όσους την υποστηρίζουν. Η μαζική καταστολή ,μέσω της ακραίας συμπεριφοράς των ΜΑΤ, που δέχθηκε ο αγώνας μας αποδεικνύει την σημασία των στόχων του και την σκληρή επιλογή των κυβερνήσεων για προώθηση των πλέον αντιδραστικών τομών με τα πλέον αντιδραστικά μέτρα.

Η συγκυρία σήμερα χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια προώθησης της αναθεώρησης του συντάγματος, μια αναδιαρθρωτική τομή η οποία στόχο έχει να αποτυπώσει αναδιαρθρώσεις που διάχυτα έχουν επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό και να διαμορφώσει εκείνο το έδαφος το οποίο θα επιτρέπει την ταχύτερη προώθηση των αναδιαρθρώσεων σε παιδεία, εργασία, περιβάλλον, δικαιοσύνη. Αντίστοιχη και ακόμα πιο θερμή είναι η κατάσταση στην εκπαίδευση. Η ΝΔ στη βάση της συμφωνίας και του κοινού της στόχου με το ΠΑΣΟΚ και υπό το γενικό πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ επιθυμούν να προωθήσουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 καθώς και το σύνολο τελικά της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Μετά από την προσπάθεια υλοποίησης της αναδιάρθρωσης μέσω των προτάσεων αλλαγή στο Νόμο – Πλαίσιο και τους νόμους για ΔΟΑΤΑΠ, τα ΙΔΒΕ ή η αξιολόγηση, η οποία κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία για την κυβέρνηση και μεγαλειώδη νίκη του φοιτητικού κινήματος, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ επιλέγουν για άλλη μια φορά να πάνε ενάντια στα συμφέροντα του φοιτητικού και ευρύτερου εκπαιδευτικού κινήματος

Τι φέρνει η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση…

Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση στο σύνολο της καθώς και ιδιαίτερα η αναθεώρηση του άρθρου 16 στοεχεύουν στο να φέρουν σειρά τομών οι οποίες θα μεταλλάξουν το σύνολο των χαρακτηριστικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου εργαζομένου ο οποίος θα αποδέχεται και θα λειτουργεί με τις πλέον ελαστικές σχέσεις εργασίας, θα είναι απασχολήσιμος; θα είναι πειθήνιος στις επιθυμίες της εργοδοσίας και τελικά θα είναι συνολικά πιο παραγωγικός για τις ανάγκες τους. Ένας εργαζόμενος χωρίς διαπραγματευτική ισχύ και με απουσία συλλογικών αναπαραστάσεων οι οποίες θα μποροούσαν να του δείξουν το δρόμο της αγωνιστικής υπεράσπισης των αναγκών του. Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση υπηρετώντας αυτούς τους σκοπούς φέρνει σήμερα:

 • Την απαξίωση των πτυχίων και την συνολική αλλαγή στον χαρακτήρα των προπτυχιακών σπουδών. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16 επιθυμείται η διαμόρφωση ανώτατων σχολών πολλών ταχυτήτων οι οποίες στα πλαίσια και κοινής αξιολόγησης θα οδηγήσουν στην συνολική αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Σημείο κόμβος αυτής της κίνησης είναι η η αναγνώριση των ΚΕΣ-ΚΕΚ-ΙΕΚ. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της κατάτμησης και κατακερματισμού των σχολών και των πτυχίων, της αναδιάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών, στην κατεύθυνση της αγοράς.
 • Την εισαγωγή της ανταποδοτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας. Τα ίδια τα μη-κρατικά / ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργούν με βάση τα κριτήρια της αγοράς. Αυτή η λογική θα επεκταθεί και στο δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θα πιέζεται να λειτουργήσει κατά τα ίδια πλαίσια ανταποδοτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας. Μια τέτοια αλλαγή θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την προώθηση της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης.
 • Τη εντατικοποίηση και την πειθάρχηση του φοιτητικού κινήματος. Τόσο ο ρόλος των ιδιωτικών όσο και το σύνολο των μέτρων της αντεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σκοπεύουν στη διαμόρφωση φοιτητών που θα καταστέλλουν την αγωνιστική τους διάθεση και ικανότητα από την απουσία δικαιωμάτων όπως το άσυλο και η λειτουργία των συλλόγων μας, καθώς και το συνεχές τρέξιμο για τη σχολή. Παράλληλα στόχος είναι το χτύπημα του ριζοσπαστικού φοιτητικού κινήματος.

Τους παραπάνω βασικούς στόχους άλλά και σωρεία άλλων τους οποίους επιθυμεί να φέρει η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση θα πρέπει να αποτρέψουμε μέσα από την ανάπτυξη του πλέον μαζικού, του πλέον ριζοσπαστικού και αποτελεσματικού φοιτητικού κινήματος το οποίο θα δώσει την κόντρα μέχρι τη νίκη.

Για ένα νέο γύρο κόντρα στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση…

Απέναντι στην προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 το φοιτητικό κίνημα μπορεί και πρέπει να δώσει την κόντρα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Να προχωρήσουμε κλιμακώνοντας σε μαζικές καταλήψεις οι οποίες θα αποτυπώσουν την μάχιμη εναντίωση μας. Να προχωρήσουμε στις πλέον μαζικές πορείες και να καταδείξουμε την μαζικότητα και την πλειοψηφική απεύθυνση του αγώνα μας.

Να διαμορφώσουμε ενιαία την πάλη μας μέσα από τη λειτουργία των Ανοιχτών Συντονιστικών Επιτροπών Κατάληψης καθώς και του Ανοιχτού και Ενιαίου Συντονιστικού των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων – κόντρα σε λογικές γραφειοκρατικοποίησης – το οποίο θα πρέπει να αποτελεί για κάθε πόλη αλλά και πανελλαδικά το κέντρο του αγώνα, τον άξονα ενιαίας δράσης του κινήματος, τον χώρο συνδιαμόρφωσης για το κίνημα στη βάση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων οι οποίες τελικά έχουν την ευθύνη για τις επιλογές που θα πρέπει να παρθούν.

Στο δρόμο αυτού του αγώνα βρισκόμαστε μαζί με τη μεγάλη πλειονότητα των φορέων της εκπαίδευσης αλλά και της εργασίας συνολικά. Είναι σήμερα που μπορούμε να συντονιστούμε με τους μαθητές και τους δάσκαλους (τοπικούς συλλόγους δασκάλων – ΔΟΕ) και τους καθηγητές δευτεροβάθμιας (τοπικές ΕΛΜΕ – ΟΛΜΕ) οι οποίοι δείξαν την αγωνιστική τους διάθεση όλο το προηγούμενο διάστημα και δηλώνουν την θέληση τους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά και την ΠΟΣΔΕΠ η οποία επιλέγει στη βάση των δικών της θέσεων να εναντιωθεί με την θέσπιση ιδιωτικών πανεπιστημίων αντιλαμβανόμενη τον καταστρατηγικό τους ρόλο για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να συγκροτώντας ένα μάχιμο, ριζοσπαστικό και νικηφόρο πανεκπαιδευτικό μέτωπο το οποίο θα έχει την ευθύνη συντονισμού για την μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.

Να ενώσουμε τη δυναμική του φοιτητικού κινήματος με τη δράση των εργαζομένων συγκροτώντας ένα ενιαίο μέτωπο αποτροπής της κυβερνητικής πολιτικής.. Να καλέσουμε κάθε σωματείο και ομοσπονδία σε στήριξη και συμμετοχή στον αγώνα μας και να καλέσουμε παλλαικό ξεσηκωμό.

Να οδηγηθούμε σε μια από τις μεγαλύτερες εξάρσεις του φοιτητικού κινήματος. Να συντονίσουμε τη δράση μας και δώσουμε μια από τις μεγαλύτερες μάχες του φοιτητικού κινήματοις στον αγώνα του για συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Στο δρόμο του νικηφόρου κινήματος του Μάη – Ιούνη 2006 να συνεχίσουμε…Να νικήσουμε!

Απαιτούμε:

 • Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του συντάγματος – κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καμία αναγνώριση τέτοιων ιδρυμάτων. Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του συντάγματος
 • Καμία αλλαγή στο νόμο – πλαίσιο – όχι στους manager, τη διαγραφή των φοιτητών, την κατάρργηση του ασύλου, την κάρτα συγγραμμάτων
 • Να καταργηθούν οι νόμοι για Αξιολόγηση, ΙΔΒΕ, ΔΟΑΤΑΠ

Παλεύουμε για:

 • Ένα πτυχίο ανά αντικείμενο σπουδών.
 • Ενιαία Πτυχία, χωρίς κατατμήσεις, διασπάσεις και ειδικεύσεις. Ενιαίες Προπτυχιακές σπουδές σε κάθε σχολή. Ισχυρά επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα – όλα τα δικαιώματα στο πτυχίο.
 • Λιγότερη Δουλειά, Δουλειά για όλους μόνιμη και σταθερή, με αύξηση των αποδοχών – κατάργηση των ελαστικών σχέσεων
 • Ανθρώπινους Ρυθμούς Σπουδών
 • Να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις Μπολόνια, Πράγας, Βερολίνου. Όχι στον ΚΕΧΑΕ
 • Να διαλυθεί η επιτροπή των 8 «σοφών» και το ΕΣΥΠ
 • Όχι στην επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
 • Άμεση απόσυρση της βάσης του 10 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ισχυρό Άσυλο – Διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 • Να αθωωθούν όλοι οι συλληφθέντες των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Να αποσυρθούν όλες οι μηνύσεις εναντίον φοιτητών. Άμεση απόσυρση της μήνυσης του Πρύτανη Καραμπίνη προς φοιτητή. Όχι στην πονικοποίηση των αγώνων μας. Άμεση απελεθέρωση των τριών προφυλακισθέντων της αντιπολομικής πορείας της 6ης Μάη.

Καλούμε σε:

 • Νέο γύρο συνελεύσεων σε όλες τις σχολές και εβδομαδιαίες καταλήψεις.
 • Πανεκπαιδευτικές – Παλλαϊκές Πορείες σε όλες τις πόλεις την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2007
 • Λειτουργία ενός ενιαίου Συντονιστικού των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων όπου οι Συντονιστικές Επιτροπές φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων θα πρέπει να συντονίζονται στη βάση της λογικής της Γενικής Συνέλευσης
 • Συγκρότηση διαδικασιών του Πανεκπαιδευτικού Μετώπου με βάση τη συμμετοχή του Συντονιστικού των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων και τους συλλόγους Δασκάλων, Καθηγητών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τους μαθητές
 • Την κοινή δράση και συντονισμό με κάθε σωματείο και ομοσπονδία της εργασίας
 • Τη σύγκλιση απεργίας από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ καθώς και από κάθε άλλο σωματείο και ομοσπονδία και την άμεση υποστήριξη τους στον αγώνα μας.
Advertisements
Ετικέτα:
Posted in: Χωρίς κατηγορία